VÁN THÔ

 

1.MDF Chống ẩm
Size : 1.220mm x 2.440mm x 3/6/9/12/15/17mm

2.MDF Thường

Size : 1.220mm x 2.440mm x 4/6/9/12/15/17mm

3.MFC Chống ẩm 
Size : 1.220mm x 2.440mm x 18mm

4.MFC lõi trắng
Size : 1.220mm x 2.440mm x 9/15/17mm